E-marknadsföring - Nyhetsbrev Nyhetsbrev

När Ditt företag redan har en bra webbplats så gäller det att marknadsföra den och produkter eller tjänster på bästa sätt.

Låt de som är intresserade anmäla sig till ditt nyhetsbrev där du kan bearbeta dem så ofta du vill. De har ju själv anmält att de är intresserade.

Du får hjälp med text idéer och förslag av oss så att nyhetsbrev via e-mail och stödannonsering blir producerade och utskickade vid rätt tidpunkt.

Vi gör nyhetsbreven personliga, lättlästa och lyfter fram budskpet. Vi skickar ut dem via en speciell server som inte påverkar din egen utgående mailserver.

Vi uppfyller de krav som ställs för seriösa utskick. Läs mer här>>

Det är detta vi kallar för e-marknadsföring

Du är välkommen att kontakta oss genom att klicka här» eller ringa 0411-524172